คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด

ยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่ความก้าวหน้าโลกติจิทัล

การวางแผนเตรียมความพร้อม สำหรับการจัดการเรียนการสอน รูปแบบผสมผสาน เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน...

Read More
SEO

ข่าวสารทั่วไป

ผลงานบุคลากร

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย
1. ปฏิทินเปิด-ปิด ภาคเรียน ปี 2563 2020-11-05 ธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ

ข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

Partners Carousel

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.