นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก

ครูชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 19/10/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 097995XXXX
 • Facebook :
 • Email : weerawatngeuntok88@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2774
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 154712040460711
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : ลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 ส่งเสริมรักการอ่าน นายวีรวัฒน์ เงินท๊อก -