นางอารยา พลเยี่ยม

ครูชำนาญการพิเศษ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 20/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 086406XXXX
 • Facebook :
 • Email : arayanguemnunjai@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 2591
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 040461699
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 การอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ Google Apps for Education นางอารยา พลเยี่ยม 25/02/2021 - 25/02/2021
2 คุรุชนคนคุณธรรม นางอารยา พลเยี่ยม 12/11/2020 - 12/11/2020