โครงการ/กิจกรรม อบรมคอมพิวเตอร์

อบรมคอมพิวเตอร์

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 14:20:19
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
อบรมคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน :
เชียงรายเขต4
สถานที่ :
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
ระหว่างวันที่ :
14/11/2020 - 14/11/2020
รายละเอียด :

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางวาสนา แสนขันแก้ว

รูปภาพกิจกรรม