โครงการ/กิจกรรม รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้Google Apps for Education

รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้Google Apps for Education

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 11:30:32
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้Google Apps for Education
หน่วยงาน :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
สถานที่ :
หอประชุมโรงเรียนชุชนบ้านต้าตลาด
ระหว่างวันที่ :
25/02/2021 - 25/02/2021
รายละเอียด :

การใช้งาน Aplication ต่างๆในGoogle ได้แก่

1. Google Doc เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสารและยังสามารถแชร์เอกสารให้ผู้อื่นพิมพ์ได้

2. Google Sheet เพื่อใช้ในการพิมพ์เอกสารและยังสามารถแชร์เอกสารให้ผู้อื่นพิมพ์ได้ โดยเฉพาะงานที่มีลักษณะเป็นตาราง

3. Google Form เพื่อใช้ในการทำแบบเก็บข้อมูลนักเรียนหรือใช้เพื่อให้นักเรียนประเมินแบบประเมินต่างๆ

4. Google Calendar เพื่อใ้ในการทำตารางนัดหมายนักเรียนเข้าห้องเรียนออนไลน์

5. Google Drive เพื่อใช้ในการเก็บไฟล์และแชร์ไฟล์ข้อมูล

6.Google Form เพื่อใช้ในการทำแบบทดสอบให้นักเรียน

7. Google Slides เพื่อใช้ในการทำงานเพื่อนำเสนอ

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายยุติธรรม ธรรมโม

รูปภาพกิจกรรม