โครงการ/กิจกรรม คุรุชนคนคุณธรรม

คุรุชนคนคุณธรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 14:22:22
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
คุรุชนคนคุณธรรม
หน่วยงาน :
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4
สถานที่ :
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
ระหว่างวันที่ :
12/11/2020 - 12/11/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางอารยา พลเยี่ยม

รูปภาพกิจกรรม