โครงการ/กิจกรรม วันสำคัญ

วันสำคัญ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 14:25:00
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
วันสำคัญ
หน่วยงาน :
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
สถานที่ :
วัดสุขเกษมต้ากลาง อ.ขุนตาล จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ :
19/07/2020 - 19/07/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวมารยาท จุฬากุล

รูปภาพกิจกรรม