โครงการ/กิจกรรม ทัศนศึกษาระดับอนุบาล

ทัศนศึกษาระดับอนุบาล

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 14:15:04
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
ทัศนศึกษาระดับอนุบาล
หน่วยงาน :
สพป.ชร.เขต 4
สถานที่ :
หอประชุมจอมจ้อ
ระหว่างวันที่ :
05/11/2020 - 10/12/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางกาญจนา เสมอใจ

รูปภาพกิจกรรม