โครงการ/กิจกรรม อบรมเชิงปฎิบัติการในการใช้ Google Apps for Education

อบรมเชิงปฎิบัติการในการใช้ Google Apps for Education

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 09:21:45
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
อบรมเชิงปฎิบัติการในการใช้ Google Apps for Education
หน่วยงาน :
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลต้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตำบลต้า
สถานที่ :
หอประชุมศิษย์อนุสรณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
ระหว่างวันที่ :
25/02/2021 - 25/02/2021
รายละเอียด :

อบรมเชิงปฎิบัติการในการใช้ Google Apps for Education

1. สมัคร Gmail

2. แนะนำแอป  Google  Drive,  Google  Docs,  Google  Sheets,  Google  Form,   Google  Calender  เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล  สร้างแบบสอบถามออนไลน์  สร้างแบบทดสอบออนไลน์ ใช้ในการสื่อสาร 

 

 

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวเสาวนีย์ อุตมา

รูปภาพกิจกรรม