โครงการ/กิจกรรม ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09:33:56
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
ศึกษาดูงาน
หน่วยงาน :
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
สถานที่ :
จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ :
13/11/2020 - 13/11/2020
รายละเอียด :

-

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางจันทร์เพ็ญ สุยะสืบ

รูปภาพกิจกรรม