โครงการ/กิจกรรม การอบรมหลักสูตรบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับครูผู้สอน

การอบรมหลักสูตรบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับครูผู้สอน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 3 เดือน พ.ศ.2566 เวลา 12:42:48
ภาคเรียนที่ :
1/2566
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การอบรมหลักสูตรบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับครูผู้สอน
หน่วยงาน :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สถานที่ :
หอประชุมจอมจ้อ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
ระหว่างวันที่ :
10/06/2023 - 11/06/2023
รายละเอียด :

เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยให้จัดทำหลักสูตรบูรณาการแหล่งเรียนรู้สู่ชั้นเรียนเพื่อให้โรงเรีนได้น้ำความณุ้มาจัดทำหลักศุตรบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนของตนเองเพื่อนำเข้าสู่ชั้นเรียน

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางอารยา พลเยี่ยม

รูปภาพกิจกรรม