โครงการ/กิจกรรม การอบรม

การอบรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 14:18:52
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การอบรม
หน่วยงาน :
โรงเรียน
สถานที่ :
โรงเรียนบ้านต้าตลาด
ระหว่างวันที่ :
14/11/2020 - 15/11/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ

รูปภาพกิจกรรม