โครงการ/กิจกรรม ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กสศ.) ปี 2566

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กสศ.) ปี 2566

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 3 เดือน พ.ศ.2566 เวลา 12:49:23
ภาคเรียนที่ :
1/2566
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กสศ.) ปี 2566
หน่วยงาน :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สถานที่ :
ห้องประชุมดอกแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
ระหว่างวันที่ :
13/06/2023 - 13/06/2023
รายละเอียด :

ชี้แจงการดำเนินงานการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กสศ.) ปี 2566

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางอารยา พลเยี่ยม

รูปภาพกิจกรรม