โครงการ/กิจกรรม โตไปไม่โกง

โตไปไม่โกง

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 14:21:39
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โตไปไม่โกง
หน่วยงาน :
เทศบาลตำบลบ้านต้า
สถานที่ :
ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต้า
ระหว่างวันที่ :
22/11/2020 - 22/11/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสำราญ เอี่ยวเฮง

รูปภาพกิจกรรม