โครงการ/กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพภายใน การเขียนรายงานการประเมินของสถานศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพภายใน การเขียนรายงานการประเมินของสถานศึกษา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 3 เดือน พ.ศ.2566 เวลา 13:00:26
ภาคเรียนที่ :
1/2566
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพภายใน การเขียนรายงานการประเมินของสถานศึกษา
หน่วยงาน :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สถานที่ :
หอประชุมจอมจ้อ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
ระหว่างวันที่ :
30/03/2023 - 30/06/2023
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางอารยา พลเยี่ยม

รูปภาพกิจกรรม