โครงการ/กิจกรรม รักการอ่าน

รักการอ่าน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 14:17:58
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รักการอ่าน
หน่วยงาน :
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
สถานที่ :
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสุพิน อินทะวงศ์

รูปภาพกิจกรรม