โครงการ/กิจกรรม กำหนดการจัดการเรียนรู้ อังกฤษพื้นฐานม.1 (1/2564)

กำหนดการจัดการเรียนรู้ อังกฤษพื้นฐานม.1 (1/2564)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 13:31:40
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กำหนดการจัดการเรียนรู้ อังกฤษพื้นฐานม.1 (1/2564)
หน่วยงาน :
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
สถานที่ :
โรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
ระหว่างวันที่ :
01/06/2021 - 30/09/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์

รูปภาพกิจกรรม