โครงการ/กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ Google Apps for Education

การอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ Google Apps for Education

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 09:21:43
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การอบรมเชิงปฏิบัติการในการใช้ Google Apps for Education
หน่วยงาน :
ศูนย์เครือข่ายการศึกษาตำบลต้า
สถานที่ :
หอประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด
ระหว่างวันที่ :
25/02/2021 - 25/02/2021
รายละเอียด :

อบรมเชิงปฎิบัติการในการใช้ Google Apps for Education

1. สมัคร Gmail

2. แนะนำแอป  Google  Drive,  Google  Docs,  Google  Sheets,  Google  Form,   Google  Calender, เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูล แลกเปลี่ยนข้อมูล การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ การบันทึกงาน การสร้างข้อสอบออนไลน์ อัพโหลดคลิปวีดิโอลงในยูทูป และเพื่อการติดต่อสื่อสาร

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางอารยา พลเยี่ยม

รูปภาพกิจกรรม