โครงการ/กิจกรรม Active learning for English teachers workshop

Active learning for English teachers workshop

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 3 เดือน พ.ศ.2566 เวลา 12:55:31
ภาคเรียนที่ :
1/2566
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
Active learning for English teachers workshop
หน่วยงาน :
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4
สถานที่ :
หอประชุมจอมจ้อ โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
ระหว่างวันที่ :
25/03/2023 - 25/06/2023
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางอารยา พลเยี่ยม

รูปภาพกิจกรรม