ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด

เลขที่ 9 หมู่ที่ 12

ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4 Tel. 053-797002

tatalad2016@gmail.com

เลขที่ 9 หมู่ที่ 12

ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00